gồm có bao nhiêu thì kể tên thì ???

Question

gồm có bao nhiêu thì
kể tên thì ???

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-10-16T01:34:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:35:55+00:00

  Có 12 thì:

  -Thì hiện tại đơn.

  – Thì hiện tại tiếp diễn.

  – Thì hiện tại hoàn thành.

  – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  – Thì quá khứ đơn.

  – Thì quá khứ tiếp diễn.

  – Thì quá khứ hoàn thành.

  – Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

  – Thì tương lai đơn.

  – Thì tương lai tiếp diễn.

  – Thì tương lai hoàn thành.

  – Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

  0
  2021-10-16T01:36:08+00:00

  có 12 thì chính, gồm : thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn

  ngoài ra còn một thì nữa còn một thì thứ 13 nữa là thì tương lai gần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )