Government organizations Money – Le? history-…

Question

Government organizations Money – Le?
history…….

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-09-12T23:26:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:27:48+00:00

  history of government organizations Money – Le

  0
  2021-09-12T23:28:00+00:00

  tiếng việt:

  -năm 979, vua đinh và con trai đinh liễn bị ám hại, triều đình suy tôn lê hoàn lên làm vua, lập nên triều lê.

  -lê hoàn nắm quyền từ (quân sự+dân sự)

  -giúp việc cho vua có thái sư+đại sư

  -cả nước được chia làm 10 lộ, dưới là phủ châu.

  tiếng anh:

  -In 979, the king Dinh and his son Dinh Lien were assassinated.

  -lele complete power from (military + civilian)

  -Help the king have a tutor + great master

  -The whole country is divided into 10 roads, the lower is Chau.

  @bạn là người nước ngoài à!

  @xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )