GPT $(\sqrt[]{x+4}-2)$ $(\sqrt[]{4-x}+2)=2x$

Question

GPT
$(\sqrt[]{x+4}-2)$ $(\sqrt[]{4-x}+2)=2x$

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-07-24T19:40:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:42:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ: $-4\leq x\leq 4$

  Phương trình tương đương $x\left ( \sqrt{4-x}+2 \right )=2x\left ( \sqrt{x+4}+2 \right )$

  $\Rightarrow x=0$

  $\left ( \sqrt{4-x}+2 \right )=2\left ( \sqrt{x+4}+2 \right )$ vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )