H2 không phản ứng với những đơn chất và hợp chất nào và vì sao ?

Question

H2 không phản ứng với những đơn chất và hợp chất nào và vì sao ?

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-07-27T02:29:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:31:29+00:00

  – Đơn chất:

  + Đa số kim loại không tác dụng với $H_2$. Trừ kim loại nhóm IA (phản ứng tạo muối hidrua)

  + Nhiều phi kim phản ứng với $H_2$, trừ $P$,… 

  – Hợp chất:

  + Axit, bazơ, muối không tác dụng với $H_2$

  + Oxit axit không tác dụng với $H_2$

  + Oxit bazơ của kim loại mạnh hơn $Zn$ không bị khử bởi $H_2$ ($Al_2O_3$, $MgO$, $CaO$,…)

  + Nhiều hợp chất hữu cơ có tác dụng với $H_2$ như: hợp chất không no, anđehit, xeton,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )