H3PO4->NaH2PO4->Na2HPO4->Na3PO4 GIÚP MK VS HỨA CHO 5*

Question

H3PO4->NaH2PO4->Na2HPO4->Na3PO4
GIÚP MK VS HỨA CHO 5*

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-09T04:41:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:43:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có NaOH+H3PO4–> H2O+NaH2PO4 

             NaOH+NaH2PO4  –> H2O + Na2HPO4

            Na2HPO4 + NaOH –> H2O + Na3PO4

  0
  2021-09-09T04:43:23+00:00

  $H_3PO_4+NaOH\to NaH_2PO_4+H_2O$

  $NaH_2PO_4+NaOH\to Na_2HPO_4+H_2O$

  $Na_2HPO_4+NaOH\to Na_3PO_4+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )