Hà Nội cách Thanh Hóa 150km . Lúc 6 giờ sáng một xe máy đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40km/giờ . Sau 1 giờ , một xe ô tô cũng đi từ Hà Nội đế

Question

Hà Nội cách Thanh Hóa 150km . Lúc 6 giờ sáng một xe máy đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40km/giờ . Sau 1 giờ , một xe ô tô cũng đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 60km/giờ . Vậy
A) Xe ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ ?
B) Vị trí ô tô gặp xe máy cách Thanh Hóa mấy ki-lô-mét ?
THANK YOU

in progress 0
Margaret 41 phút 2021-09-14T09:01:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:03:20+00:00

  Sau 1 giờ xe mấy đi được quãng đường là:

  $40$ x $1$ $=$ $40$ $(km)$

  Hiệu vận tốc hai xe là:

  $60$ $-$ $40$ $=$ $20$ $(km/giờ)$

  Kể từ khi xuất phát, ô tô gặp xe máy sau:

  $6$ $giờ$ $+$ $1$ $giờ$ $+$ $2$ $giờ$ $=$ $9$ $giờ$

  Vị trí  hai xe gặp nhau cách Thanh Hóa số km là:

  $150$ $-$ $60$ x $2$ $=$ $30$ $km$

   Vậy hai xe gặp nhau lúc $9$ $giờ$ và vị trí hai xe gặp nhau cách Thanh Hóa $30$ $km$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )