hai ba trung da lam gi khi gianh doc lap

Question

hai ba trung da lam gi khi gianh doc lap

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-22T10:46:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T10:48:16+00:00

  – Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh.
  – Bà phong chức tước cho những người có công, tổ chức lại chính quyền, xá thuế 2 năm, bãi bỏ luật pháp nhà Hán

  0
  2021-10-22T10:48:29+00:00

  Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )