hai bài riêng nha mọi ngừ 1) Cho góc vuông AOB . Vẽ tia OC nằm giữa tia OA và OB . Biết AOC bằng 60 độ a) Tính BOC b) Gọi OM là tia phâm giác của AOB

Question

hai bài riêng nha mọi ngừ
1) Cho góc vuông AOB . Vẽ tia OC nằm giữa tia OA và OB . Biết AOC bằng 60 độ
a) Tính BOC
b) Gọi OM là tia phâm giác của AOB . tính MOC
2)11 phần 12 nhân x +3 phần 4 bàng 1 phần sáu

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-11-12T13:53:34+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:55:26+00:00

  a) Vì tia `OC` nằm giữa $OA$ và `OB`

  `=> AOC+ BOC= AOB`

        `60^o+ BOC=90^o`

                `BOC=90^o-60^o=30^o`

  b) Vì tia `AOm= mOB= AOB/2`

                `AOm= mOB=90^o : 2=45^o`

       Vì `AOC>AOm (60^o>45^o)`

       Nên tia `Om` nằm giữa $2$ tia `OA` và $OC$

  `=>mOC+ AOm=AOC`

        `mOC+45^o=60^o`

        `mOC=15^o`

  Vậy…..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )