hai bạn AN và Bảo chơi lấy bi trong hộp có 100 viên. Mỗi người lần lượt phải lấy 4 đến 8 viên bi, người lấy được viên bi cuối cùng là người thắng cuộc

Question

hai bạn AN và Bảo chơi lấy bi trong hộp có 100 viên. Mỗi người lần lượt phải lấy 4 đến 8 viên bi, người lấy được viên bi cuối cùng là người thắng cuộc.AN được đi trước. Hãy nêu cách chơi để AN thắng cuộc ?

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-13T08:49:03+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:50:22+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  `6.8=48+48=96`

  còn lại sô bi trong hộp là `4`

  ⇒ sau khi bạn Bảo lấy được lần thứ` 6` thì đến ban An 

  Mỗi bạn láy lần lượt từ` 4` đến `8`

  nên sau khi bảo lấy thì bạn An sẽ lấy `4` viên bi

  ⇒Bạn An thắng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )