Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên th

Question

Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng
A. An đẩy, Bình kéo B. An kéo, Bình đẩy
C. An và bình cùng đẩy D. An và Bình cùng kéo.

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-10-28T13:52:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:53:47+00:00

  Đáp án:

  A. An đẩy, Bình kéo

  Giải thích các bước giải:

  Vì Bình đứng ở dưới, Bình sẽ phải kéo lên, nếu Bình đẩy thì thùng hàng sẽ vẫn đứng yên một chỗ còn An phải đây, nếu An kéo thì An đã kéo thùng hàng xuống.

  0
  2021-10-28T13:54:10+00:00

  Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng

  A. An đẩy, Bình kéo

  B. An kéo, Bình đẩy

  C. An và bình cùng đẩy

  D. An và Bình cùng kéo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )