Hai bạn An và Hòa sống ở hai nơi A và B, đến thăm bạn Hải sống ở vị trí C nằm ngay chính giữa hai nơi A và B (AC=BC). Sau khi An và Hòa cùng ra về, đư

Question

Hai bạn An và Hòa sống ở hai nơi A và B, đến thăm bạn Hải sống ở vị trí C nằm ngay chính giữa hai nơi A và B (AC=BC). Sau khi An và Hòa cùng ra về, được 10p sau thì Hải phát hiện cả 2 quên đồ thì chạy theo trả lại cho từng người. Hỏi Hải phải chạy với vận tốc bằng bao nhiêu để 2 người bạn của mình nhận được đồ trước khi về nhà? Biết vận tốc An và Hòa là như nhau và bằng v = 5 km/h, thời gian của An và Hòa từ C về nơi mình là 60 phút.

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-26T18:02:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:03:35+00:00

  Đáp án:

   10km/h

  Giải thích các bước giải:

   Quãng đường mà An và Hòa đi là: s=v.t=5(km)

  Quãng đường mà hai bạn đi được sau khi Hải phát hiện hai bạn quên đồ: \(s’ = \frac{5}{6}(km)\)

  Quãng đường mà Hải phải đi để trả đồ cho hai bạn: \({s_2} = 2.5 – 2.\frac{5}{6} = \frac{{25}}{3}(km)\)

  Thời gian để hai bạn đi về sau khi Hải phát hiện quên đồ: \(t’ = 1 – \frac{1}{6} = \frac{5}{6}(h)\)

  Vận tốc của Hải: \(v = \frac{{{s_2}}}{{t’}} = 10(km/h)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )