Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18

Question

Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và quả cam hết bao nhiêu ?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-11-26T11:34:22+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:36:17+00:00

  Gọi x và y lần lượt là giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam. (x > 0; y > 0)

  Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam hết 17800 đồng nên ta có:

  10x + 7y = 17800

  Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:

  12x + 6y = 18000

  Từ đó ta có hệ:

  {10x+7y=1780012x+6y=18000 {10x+7y=17800(1)2x+y=3000(2)

  Từ (2) rút ra được y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được :

  10x + 7.(3000 – 2x) = 17800

  ⇔ 10x + 21000 – 14x = 17800

  ⇔ 4x = 3200 ⇔ x = 800 (thỏa mãn)

  Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thỏa mãn)

  Vậy giá tiền một quả quýt là 800đ và giá tiền một quả cam là 1400đ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )