hai bến xe A và B cách nhau 18 km . Lúc 6 giờ hằng ngày ,một ô tô đi từ A đi về B , một ô tô khác khởi hành từ B đi về A và chúng gặp nhau lúc 6 giờ

Question

hai bến xe A và B cách nhau 18 km . Lúc 6 giờ hằng ngày ,một ô tô đi từ A đi về B , một ô tô khác khởi hành từ B đi về A và chúng gặp nhau lúc 6 giờ 24 phút .Sáng nay , ô tô khởi hành từ B chậm 27 phút nên hai ô tô gặp nhau lúc 6 giờ 39 phút . Hỏi vận tốc của mỗi ô tô là bao nhiêu

in progress 0
Piper 1 năm 2021-08-28T19:43:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:45:04+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `text(Thời gian để hai xe gặp nhau là:)`

  `text(6 giờ 24 phút – 6 giờ = 24 phút = 0,4 giờ)`

  `text(Tổng vận tốc của hai xe là:)`

  `text(18 : 0,4 = 45 (km/h))`

  `text(Thời gian ô tô khởi hành từ B đến lúc gặp nhau là:)`

  `text(6 giờ 39 phút – 6 giờ 27 phút = 12 phút = 0,2 giờ)`

  `text(Quãng đường cả hai xe đi được là:)`

  `text(0,2 × 45 = 9 (km))`

  `text(Quãng đường ô tô khởi hành từ A đi trước là:)`

  `text(18 – 9 = 9 (km))`

  `text(Đổi: 27 phút =)` $\frac{9}{20}$ `text(giờ)`

  `text(Vận tốc ô tô khởi hành từ A là:)`

  `text(9 :)` $\frac{9}{20}$ `text(= 20 (km/h))`

  `text(Vận tốc ô tô khởi hành từ B là:)`

  `text(45 – 20 = 25 (km/h))`

  `text(Đáp số: Ô tô khởi hành từ A: 20 km/h)`

              `text(Ô tô khởi hành từ B: 25 km/h)`

  0
  2021-08-28T19:45:26+00:00

  Thời gian để 2 xe gặp nhau là:

  6 giờ 24 phút – 6 giờ = 24 phút = 0,4 giờ

  Tổng vận tốc 2 xe là:

  18 : 0,4 = 45km/h

  Xe B khởi hành chậm mất 27 phút tức là nó khởi hành lúc 6 giờ 27 phút

  Thời gian từ lúc B khởi hành đến lúc gặp nhau là:

  6 giờ 39 phút – 6 giờ 27 phút = 12 phút = 0,2 giờ

  Quãng đường 2 xe đi được là:

  0,2 x 45 = 9 (km)

  Quãng đường A đi được trước là:

  18 – 9 = 9 (km)

  Đổi 27 phút = 9/20 giờ

  Vận tốc A là:

  9 : 9/20 = 20 (km/giờ)

  Vận tốc B là:

   45 – 20 = 25 (km/giờ)

  #Đ/s bn có thể tự ghi ạ tại tuii lười wá

  #Creative Team Name

  @Xin ctrlhn ạ

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )