Hai bến sông A và B cách nhau 36km theo đường thẳng. Biết vận tốc của cano khi nước ko chảy là 20km/h và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là 4km/

Question

Hai bến sông A và B cách nhau 36km theo đường thẳng. Biết vận tốc của cano khi nước ko chảy là 20km/h và vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là 4km/h. Tính thời gian cano chạy từ A đến B rồi trở ngay lại A

in progress 0
Aaliyah 6 ngày 2021-12-04T00:10:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:11:42+00:00

  Đáp án:

  Quãng đường đi gồm xuôi chiều và đi ngược chiều dòng nước.

  Thời gian cano đi là:

  $T=t_{xuôi}+t_{ngược}=\frac{36}{20+4}+\frac{36}{20-4}=3,75h=3h45phút$

  0
  2021-12-04T00:12:34+00:00

  vận tốc lúc đi là 20 +4 =24km/h

  thời gian lúc đi là : 36 : 24 = 3/2 h

  vận tốc lúc về là 20 – 4 = 16km/h

  thời gian lúc về là 36 : 16= 9/4h

  ==> thời gian cả đi + về là 3/2 + 9/4 = 15/4 h = 3,75h

  = 3h 45ph

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )