hai bóng đèn mắc // thì nếu một bóng cháy thì bóng kia có sáng ko

Question

hai bóng đèn mắc // thì nếu một bóng cháy thì bóng kia có sáng ko

in progress 0
Madelyn 19 phút 2021-09-11T12:18:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:19:55+00:00

  Đáp án:

  Đèn kia vẫn sáng bình thường. 

  Giải thích các bước giải:

  Khi 2 đèn mắc song song tức là khi đèn một cháy vẫn có dòng điện đi qua đèn 2. Do đó đèn 2 vẫn sáng. ( mạch song song có hai nhánh hoàn toàn khác nhau )

  0
  2021-09-11T12:20:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nếu 2 bóng đèn được mắc song song thì khi bóng đèn này hỏng thì bóng đèn kia vẫn sáng bình thường nhé

  Vì thế trong gia đình hay trong công cộng,người ta thường sử dụng cách mắc song song là vì vậy

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )