hai câu cuối của bài :Đất nước trong tim sử dụng biện pháp tu từ gì

Question

hai câu cuối của bài :Đất nước trong tim sử dụng biện pháp tu từ gì

in progress 0
Madelyn 23 phút 2021-09-25T18:48:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T18:49:34+00:00

  @Meoss_

  * Hai câu cuối của bài ” ĐẤT NƯỚC Ở TRONG TIM ” ở dụng BPTT là: ẩn dụ

  Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng toả

  Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )