hai chiếc thuyền máy chuyển động của một lúc trước thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến b có vận tốc khi nước lặng là 25 km h chiếc thuyền máy đi

Question

hai chiếc thuyền máy chuyển động của một lúc trước thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến b có vận tốc khi nước lặng là 25 km h chiếc thuyền máy đi ngược dòng từ bến A b đến bến A có vận tốc khi nước lặng là 45 km h vận tốc dòng nước là 2,2 km h và quãng sông AB dài 140 km km hỏi a sau mấy giờ hai xe gặp nhau b chữ số 2 phút thì gặp nhau cách b bao nhiêu km

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-17T13:01:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:03:27+00:00

  @chau

  gọi quãng đường tàu A đi được là S1

  quãng đường tàu B đi được là S2

  vận tốc xuôi dòng là:v1

  vận tốc ngược dòng là;v2

  ta có;S1=t1.v1

  S2=t2.v2

  mà tac và tbc bằng nhau

  thời gian tàu thứ nhất cả đi cả về là

  t=t1+S1,v2=t1+v1+t1v2=t1(1+v1v2)=0.75h

  thời gian tàu 2 cả đi cả về là

  t,=t1+s2v2=t1=v2.t1v2=t1(1+v2v1)=1.5h

  suy ra:v2v1v1v2=2,t1=1h

  để t=t,

  =t1(1+v1v2)=t1(1+v2v1)

  =1.5t,=0.75t

  =t=2t,

  ta lại có:v1.t+v2.t,=v1.t1+v2.t1

  =2.v2+v2.t,+1.5.v2.t1

  =2t,+t=1.5

  =t=0.75

  t,=0.875h

  Đây nha bạn xin hay nhất ạ !! 

  0
  2021-08-17T13:03:34+00:00

  sau 0,875h hai xe gặp nhau tại B.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )