Hai con lắc lò xo dao động điều hòa. Chúng có độ cứng của các lò xo bằng nhau, nhưng khối lượng các vật hơn kém nhau 90g. Trong cùng 1 khoảng thời gia

Question

Hai con lắc lò xo dao động điều hòa. Chúng có độ cứng của các lò xo bằng nhau, nhưng khối lượng các vật hơn kém nhau 90g. Trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện được 12 dao động, con lắc 2 thực hiện được 15 dao động, khối lượng các vật của 2 con lắc là

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-09-02T09:42:47+00:00 2 Answers 519 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:44:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi khối lượng vật 1 là m1

         …………………………….2…………2

  Gọi số lần giao động vật 1 là f1

         …………………………………………2…….f2

  + khối lượng hơn kém nhau 90g: m1-m2=90 (1)

  + con lắc I 12 dđ, con lắc II 15 dđ:√(k/m1) /√(k/m2) =12/15 (2)

  Từ (1) và (2) ta có hpt

  =>m1=250g

      m2=160g

   

  0
  2021-09-02T09:44:33+00:00

  Đáp án:

  \({m_1} = 250g\)

  \({m_2} = 160g\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{{f_1}}}{{{f_2}}} = \dfrac{{12}}{{15}} = \dfrac{4}{5}\\
   \Rightarrow \dfrac{{{\omega _1}}}{{{\omega _2}}} = \dfrac{4}{5}\\
   \Rightarrow \dfrac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \dfrac{{16}}{{25}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{{m_2}}}{{{m_2} + 90}} = \dfrac{{16}}{{25}}\\
   \Rightarrow {m_2} = 160g\\
   \Rightarrow {m_1} = 250g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )