Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường thẳng với vận tốc v1 và v2. Hỏi khi hai đầu máy chạy ngược chiều nhau thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so

Question

Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường thẳng với vận tốc v1 và v2. Hỏi khi hai đầu máy chạy ngược chiều nhau thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là bao nhiêu ?

in progress 0
Serenity 5 ngày 2021-12-04T16:39:11+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:40:33+00:00

  Đáp án:

  v1+v2

  Giải thích các bước giải:

  khi hai đầu máy chạy ngược chiều nhau thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là tổng v1+v2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )