Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện. Dây 1 dài 100m, dây 2 dài 250m. Khi nối dây 1 vào nguồn HĐT U=220V thì CĐDĐ qua dây là I1=1.1A. Vậy nếu nối d

Question

Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện. Dây 1 dài 100m, dây 2 dài 250m. Khi nối dây 1 vào nguồn HĐT U=220V thì CĐDĐ qua dây là I1=1.1A. Vậy nếu nối dây 2 vào nguồn có HĐT U như trên thì CĐDĐ I2 là bao nhiêu?
giúp mk vs a

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-08-30T21:49:34+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:51:03+00:00

  Đáp án:

  ${I_2} = 0,44A$

  Giải thích các bước giải:

  Vì cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện trở mà điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây nên ta có:

  $\dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}} = \dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_2}}} = \dfrac{{100}}{{250}} = \dfrac{2}{5} \Rightarrow {I_2} = 0,4{I_1} = 0,4.1,1 = 0,44A$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )