Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20cm trong chân không. Dòng điện trong 2 dây dẫn có cường độ lần lượt là 5A và 10A, chạy cùng

Question

Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20cm trong chân không. Dòng điện trong 2 dây dẫn có cường độ lần lượt là 5A và 10A, chạy cùng chiều nhau. Lực từ tác dụng lên mỗi đoạn dây có chiều dài 5dm của mỗi dây là:

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-11-12T01:47:55+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:49:06+00:00

  Đáp án:

  \(F = 0,{25.10^{ – 4}}N\)

  Giải thích các bước giải:

  5dm = 0,5m

  Lực tác dụng lên 5dm của mỗi đoạn dây là:

  \[F = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_1}{I_2}}}{{r.{l^2}}}{l_o} = {2.10^{ – 7}}.\frac{{5.10}}{{0,{{2.1}^2}}}.0,5 = 0,{25.10^{ – 4}}N\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )