Hai điểm A và B cách nhau 15km, cùng một lúc có hai xe chạy cùng chiều nhau từ A về B, sau 2h thì đuổi kịp nhau. Biết xe đi từ A có tốc độ không đổi l

Question

Hai điểm A và B cách nhau 15km, cùng một lúc có hai xe chạy cùng chiều nhau từ A về B, sau 2h thì đuổi kịp nhau. Biết xe đi từ A có tốc độ không đổi là 50km/h. Xe đi từ B có tốc độ bằng bao nhiêu?

in progress 0
Peyton 6 ngày 2021-12-03T21:17:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-03T21:19:47+00:00

    Đáp án:

    Vận tốc xe đi từ B là: $v_B=v_A-v_{tđ}=50-\frac{15}{2}=42,5km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )