Hai điện tích điểm có cùng độ lớn , đặt cách nhau 100cm trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10N . Nước nguyên chất có bằng số điện

Question

Hai điện tích điểm có cùng độ lớn , đặt cách nhau 100cm trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10N . Nước nguyên chất có bằng số điện môi là 81. Tìm độ lớn của mỗi điện tích.

in progress 0
Lydia 6 ngày 2021-12-03T22:17:09+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:18:54+00:00

  Đáp án:

  $3.10^{-4}C$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức $$F=\dfrac{k.Q_1Q_2}{\varepsilon.R^2}$$

  thay $Q_1=Q_2$ ta tìm được $Q_1=Q_2=3.10^{-4}C$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )