Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần Đặt điện tích thứ 3 Q ở đâu và như thế nào để: Xét TH: a. hệ Ba điện tích điểm này cân bằn

Question

Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần Đặt điện tích thứ 3 Q ở đâu và như thế nào để:
Xét TH:
a. hệ Ba điện tích điểm này cân bằng
b. Điện tích thứ 3 cân bằng

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-05T18:48:31+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:49:40+00:00

  Đáp án:

   r1=r/3

  Giải thích các bước giải:

   a> Hệ 3 điện tích cân bằng thì Q nằm trên đường nối 2 điện tích q và 4q. đồng thời lực do q và 4q tác dụng lên Q là bằng nhau:
  \[\frac{1}{r_{1}^{2}}=\frac{4}{r_{2}^{2}}\Leftrightarrow {{r}_{2}}=2{{r}_{1}}(1)\]

  mà:
  \({{r}_{1}}+{{r}_{2}}=r\Rightarrow \left\{ \begin{align}
    & {{r}_{1}}=\frac{r}{3} \\ 
   & {{r}_{2}}=\frac{2r}{3} \\ 
  \end{align} \right.\)

  => dấu của Q là tùy ý

  b> Điện tích thứ 3 cân bằng thì lực điện do q và 4q tác dụng lên Q cùng phương ngược chiều

  nên Q 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )