Hai điện tích q1 = 2×10^-8 và q2 =- 2×10^-8 đặt tại hai điểm A, B cách nhau một đoạn a=3cm trong không khí . Điểm M cách đều A, B một đoạn thẳng bằng

Question

Hai điện tích q1 = 2×10^-8 và q2 =- 2×10^-8 đặt tại hai điểm A, B cách nhau một đoạn a=3cm trong không khí . Điểm M cách đều A, B một đoạn thẳng bằng a . Cường độ điện trường tại M có giá trị ?

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-11-21T06:37:57+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:39:13+00:00

  Đáp án:r1 = 10 cm

   

  Giải thích các bước giải:

  Để cường độ điện trường tại M bằng 0 thì hai vecto E1 do q1 gây ra và E2 do q2 gây ra phải ngược chiều và cùng độ lớn nên M nằm trên đường thẳng AB và ngoài đoạn AB

  Do |q2| > |q1| nên r1 < r=> r1 = r2 – AB,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )