Hai điện trở R1=3 ôm và R2= 12 ôm mắc nối tiếp vào U=30V. Nếu mắc thêm điện trở R3=6 ôm song song với R2 thì hiệu điện thế R tăng bao nhiêu

Question

Hai điện trở R1=3 ôm và R2= 12 ôm mắc nối tiếp vào U=30V. Nếu mắc thêm điện trở R3=6 ôm song song với R2 thì hiệu điện thế R tăng bao nhiêu

in progress 0
Cora 3 ngày 2021-12-06T18:03:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:04:38+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Vì R1 nt R2

  ⇒Rtđ=R1+R2=6+10=16Ω

  ⇒I=URtđ=1216=0,75A

  Vì R1 nt R2 ⇒I=I1=I2

  U1=I1.R1=0,75.6=4,5V

  U2=I2.R2=0,75.10=7,5V

  c) Vì R2 // R3 nên R23=R2.R3R2+R3=10.1510+15=6Ω

  Vì R1 nt (R2//R3)

  ⇒Rtđ=R1+R23=6+6=12Ω

  Khi đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )