Hai điện trở R1= R2= 20om mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 40V.tính điện trở tương đương cả mạch điện và cường độ dòng điện qua m

Question

Hai điện trở R1= R2= 20om mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 40V.tính điện trở tương đương cả mạch điện và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-28T12:34:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:35:58+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

      Rtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 (Ôm)

  Cường độ dòng mạch chính là:

      I = U/Rtđ = 40/40 = 1 (A)

  Vì các điện trở mắc nối tiếp

  => I1 = I2 = I = 1 (A)

  0
  2021-10-28T12:36:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  R1 mắc nối tiếp R2

   => Điện trở tương đương cả mạch điện :

                R1 + R2 = 20+20 = 40 ôm 

  => cường độ dòng điện qua mỗi điện trở :

                I1= I2 = I= U/ Rtđ  = 40/40=1 ( A) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )