Hai đỉnh A và B 18 km cùng một lúc Ô tô đi từ A xe máy đi từ B về c vận tốc ô tô 60 km /h vận tốc xe máy 37 km/h Hỏi : A)Sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe

Question

Hai đỉnh A và B 18 km cùng một lúc Ô tô đi từ A xe máy đi từ B về c vận tốc ô tô 60 km /h vận tốc xe máy 37 km/h Hỏi :
A)Sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe đạp ,
B)nơi hai xe gặp nhau cách B bao nhiêu km

in progress 0
Aubrey 2 giờ 2021-09-10T23:57:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T23:59:22+00:00

  @Gaumatyuki#.

  Tổng vận tốc của 2 xe là :

  60+37,5=97,5(km/giờ)

  Để ô tô đuổi kịp xe máy thì cần số thời gian là:

  18÷97,5=$\frac{12}{65}$( giờ )

  Chỗ ô tô đuổi kịp xe máy cách B là:

  37,5×$\frac{12}{65}$= $\frac{90}{13}$(km)

  Đáp số: a) $\frac{12}{65}$  giờ. ; b) $\frac{90}{13}$ km.

  *Nocopy*.

   

  0
  2021-09-10T23:59:27+00:00

  Tổng vận tốc hai xe là:

   60 + 37,5 = 97,5 (km/giờ)

  Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

  18 : 97,5 = $\frac{12}{65}$ (giờ)

  Nơi ô tô đuổi kịp xe máy cách B số km là:

  37,5 x $\frac{12}{65}$  = $\frac{90}{13}$  (km) 

              Đáp số : a, $\frac{12}{65}$ giờ

                            b,$\frac{90}{13}$  km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )