Hai doi xong nhan nếu làm chung cong viec thi mat 6ngày. Neu doi thu nhat lam trong 3ngày và doi thứ hai làm trong 7 ngày thi hoan thanh duoc 2/3 cong

Question

Hai doi xong nhan nếu làm chung cong viec thi mat 6ngày. Neu doi thu nhat lam trong 3ngày và doi thứ hai làm trong 7 ngày thi hoan thanh duoc 2/3 cong việc. Hỏi neu lam rieng thi moi doi lam bao nhieu ngay

in progress 0
Maria 3 ngày 2021-12-06T15:12:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:14:07+00:00

  Đáp án: 8 ngày và 24 ngày.

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian mỗi đội làm riêng để xong công việc là x;y (x;y>0) (ngày)

  => trong 1 ngày mỗi đội làm được: $\frac{1}{x};\frac{1}{y}$

  (công việc)

  VÌ 2 đội làm chung thì xong trong 6 ngày.

  $\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$

  Lại có: đội thứ nhất làm 3 ngày, đội 2 làm trong 7 ngày thì được 2/3 công việc nên:

  $\begin{array}{l}
  3.\frac{1}{x} + 7.\frac{1}{y} = \frac{2}{3}\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}\\
  3.\frac{1}{x} + 7.\frac{1}{y} = \frac{2}{3}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{1}{x} = \frac{1}{8} \Rightarrow x = 8\\
  \frac{1}{y} = \frac{1}{{24}} \Rightarrow y = 24
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy thời gian mỗi đội làm riêng để xong công việc là 8 ngày và 24 ngày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )