Hai đường thẳng hàng nhau là A. Hai đường thẳng có vô số điểm chung B. Hai đường thẳng có 3 điểm chung C. Hai đường thẳng có 2 điểm chung D. Hai đườn

Question

Hai đường thẳng hàng nhau là
A. Hai đường thẳng có vô số điểm chung
B. Hai đường thẳng có 3 điểm chung
C. Hai đường thẳng có 2 điểm chung
D. Hai đường thẳng không có điểm chung

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-08-03T23:04:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:06:09+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

   Vì nó là 2 đường thẳng song song

  0
  2021-08-03T23:06:22+00:00

  Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )