Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O Biết góc xOy=50 độ Tính góc xOy’

Question

Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O
Biết góc xOy=50 độ Tính góc xOy’

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-11-28T15:05:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:06:56+00:00

  Ta có: Góc xOy và góc xOy’ là 2 góc kề bù

  $\widehat{xOy}+\widehat{xOy’}=180^0$

  $\widehat{xOy’}=180^0-\widehat{xOy}=180^0-50^0=130^0$

  Vậy: Góc xOy’ = 130 độ

  P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

  0
  2021-11-28T15:07:17+00:00

  Ta có: `∠xOy+∠xOy’=180^0` (kề bù).

  `=>∠xOy’=180^0-∠xOy=180^0-50^0=130^0`

  Vậy `xOy’=130^0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )