hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km . Xe một có vận tốc 15km /h và đi liên tục ko nghỉ >. Xe hai khởi hành trước xe một một tiếng

Question

hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km . Xe một có vận tốc 15km /h và đi liên tục ko nghỉ >. Xe hai khởi hành trước xe một một tiếng nhưng giữa đường phải nghỉ hai tiếng . HỎi xe hai phải đi với tốc độ bao nhiêu để đến B cùng lúc với xe một

in progress 0
Harper 1 tuần 2021-08-29T15:02:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:03:38+00:00

  Đáp án:

  thời gian xe 2 là 4+1-2=3h

  vận tốc xe 2 là v=60:3=20km/h

  Giải thích các bước giải:

   thời gian xe 2 là 4+1-2=3h

  vận tốc xe 2 là v=60:3=20km/h

  0
  2021-08-29T15:04:15+00:00

  Đáp án:

   20km/h

  Giải thích các bước giải:

  \(AB=60km;{{v}_{1}}=15km/h;t=1h;{{t}_{nghi}}=2h;\)

  Thời gian mà xe 1 đi hết quãng đường AB:
  \(AB={{v}_{1}}.{{t}_{1}}\Rightarrow {{t}_{1}}=\dfrac{AB}{{{v}_{1}}}=\dfrac{60}{15}=4h\)

  Thời gian mà xe 2 đã đi và nghỉ: \({{t}_{2}}={{t}_{1}}+1h=4+1=5h\)

  Thời gian xe 2 đi không nghỉ là:
  \(t’={{t}_{2}}-{{t}_{nghi}}=5-2=3h\)

  Vận tốc xe 2:
  \({{v}_{2}}=\dfrac{AB}{t’}=\dfrac{60}{3}=20km/h\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )