Hai xe cùng khởi hành từ một bến xe, hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi với vận tốc V1 = 15 km/h, xe thứ hai đi với vận tốc V2 = 20 km/h. Hỏi

Question

Hai xe cùng khởi hành từ một bến xe, hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi với vận tốc V1 = 15 km/h, xe thứ hai đi với vận tốc V2 = 20 km/h. Hỏi khoảng cách hai xe sau 2h 40phút là bao nhiêu ?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-13T13:18:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:19:35+00:00

  Đáp án:

  Đổi: 2h40 phút=$\frac{8}{3}$h

  Quãng đường mỗi xe đi được trong 2h40 phút là:

  s1=v1.t=15.$\frac{8}{3}$=40 (km)

  s2=v2.t=20.$\frac{8}{3}$≈53,33 (km)

  Khoảng cách hai xe sau 2h 40phút là:

  s=s1+s2=40+53,33=93,33 (km)

   

  0
  2021-08-13T13:19:56+00:00

  Đáp án:

  d = 93,33km 

  Giải thích các bước giải:

  2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

  Khoảng cách giữa hai xe là:

  $d = {s_1} + {s_2} = {v_1}.t + {v_2}.t = 15.\dfrac{8}{3} + 20.\dfrac{8}{3} = 93,33km$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )