Hai xe gắn máy khởi hành cùng một lúc từ ai thành phố A và B cách nhau 250km, đi ngược chiều nhau . Sau 2g15 phút họ còn cách nhau 25km . Biết vận tốc

Question

Hai xe gắn máy khởi hành cùng một lúc từ ai thành phố A và B cách nhau 250km, đi ngược chiều nhau . Sau 2g15 phút họ còn cách nhau 25km . Biết vận tốc người đi từ A lớn hơn người đi từ B 20km/h.TÌm vận tốc mỗi người

in progress 0
Faith 1 năm 2021-08-02T11:42:18+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:43:28+00:00

  Đáp án:

  Người đi từ A đi với vận tốc $60\, km/h$

  Người đi từ B đi với vận tốc $40 \, km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $v \, (km/h)$ là vận tốc của người đi từ $A$ $(v > 20)$

  $\Rightarrow$ Vận tốc người đi từ $B$: $v – 20$ km/h

  $\Rightarrow$ Quãng đường người đi từ A đã đi: $2,25v$ km

  $\Rightarrow$ Quãng đường người đi từ B đã đi: $2,25(v – 20)$ km

  Do hai người đi ngược chiều nhau

  Nên tổng quãng đường hai người đã đi và quãng đường còn lại bằng đúng quãng đường AB, ta được phương trình:

  $2,25v + 2,25(v – 20) + 25 = 250$

  $4,5v = 270$

  $v = 60$ (km/h)

  Vậy người đi từ A đi với vận tốc $60\, km/h$ và người đi từ B đi với vận tốc $40 \, km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )