Hai xe ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ hai địa điểm cách nhau 150 km Hỏi sau bao nhiêu lâu thì chúng gặp nhau Biết rằng vận tốc xe thứ nhất l

Question

Hai xe ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ hai địa điểm cách nhau 150 km Hỏi sau bao nhiêu lâu thì chúng gặp nhau Biết rằng vận tốc xe thứ nhất là 60 km trên giờ và vận tốc xe thứ hai là 40 km h

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-07-15T09:15:20+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:17:13+00:00

  Đáp án:

   $t=1,5h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $t(h)$ là thời gian mà hai xe gặp nhau

  Quãng đường xe thứ nhất đi được cho đến khi gặp xe thứ hai là $s_1=v_1t=60t(km)$

  Quãng đường xe thứ nhất đi được cho đến khi gặp xe thứ hai là $s_2=v_2t=40t(km)$

  Khi hai xe gặp nhau ta có:

  $s_1+s_2=s$

  $→60t+40t=150$

  $→t=1,5h=1h30’$

  Vậy sau $1h30’$ hai xe gặp nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )