Hai xe ô tô cùng khởi hành từ 8 giờ 18 phút, một xe đi từ A đến B với vận tốc 45 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50 km/ giờ. Biết quãng đờng

Question

Hai xe ô tô cùng khởi hành từ 8 giờ 18 phút, một xe đi từ A đến B với vận tốc 45 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50 km/ giờ. Biết quãng đờng AB dài 213 km. Hỏi lúc mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-07-23T04:20:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:21:34+00:00

  Tổng vận tốc hai xe là:

  `45 + 50 = 95` (km/giờ)

  Thời gian hai xe gặp nhau là:

  `213 : 95 ≈ 2,25` (giờ)

  Đổi: `2,25` giờ `= 2` giờ `15` phút

  Thời điểm hai xe gặp nhau là:

  `8` giờ `18` phút `+ 2` giờ `15` phút `= 10` giờ `33` phút

  Đáp số: `10` giờ `33` phút

  0
  2021-07-23T04:21:46+00:00

  Đáp án: 10 giờ 32 phút 31 giây

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng vận tốc hai xe là:

       45 + 50 = 95 km/h

  Thời gian để hai xe gặp nhau là:

        213 : 95 = 2,242…. giờ

  2,242 giờ = 2 giờ 14 phút 31 giây

  Ô tô sẽ gặp nhau lúc:

         8 giờ 18 phút + 2 giờ 14 phút 31 giây = 10 giờ 32 phút 31 giây

  Lâu rồi mình không làm dạng này, biết đúng không nữa. 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )