Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 43 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB dài

Question

Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 43 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB dài 220 km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

in progress 0
Margaret 2 phút 2021-09-07T07:29:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:31:07+00:00

  $\text{Tổng quãng đường của 2 ô tô đi được sau mỗi giờ là:}$

  $\text{43 + 45 = 88 (km).}$

  $\text{Số giờ sau lúc bắt đầu đi hai ô tô gặp nhau là:}$

  $\text{220 ÷ 88 = 2,5 (giờ).}$

  $\text{Đáp số: 2,5 giờ.}$

  0
  2021-09-07T07:31:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải

   Thời gian hai ô tô gặp nhau là:

  $\text{220 : ( 43 + 45 ) = 2,5 ( giờ )}$

  Đáp số: 2,5 giờ

  HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )