Hai xe ôtô khởi hành từ A tại cùng một thời điểm để đi đến B cách A 100km . Trong 40 km đầu tiên , hai xe luôn đi với cùng một vận vận tốc . Nhưng sau

Question

Hai xe ôtô khởi hành từ A tại cùng một thời điểm để đi đến B cách A 100km . Trong 40 km đầu tiên , hai xe luôn đi với cùng một vận vận tốc . Nhưng sau đó xe thứ nhất tăng vận tốc lên gấp 1,2 lần vận tốc ban đầu , trong khi chiếc xe thứ hai vẫn duy tì vận tốc cũ . Do đó xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 10 phút . Tính vận tốc ban đầu của 2 xe

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-24T15:08:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:09:44+00:00

  Đổi: `10p=1/6`

  $\text{Gọi v ban đầu của 2 xe là x (km/h)(x>0)}$

  $\text{V của xe 1 sau khi tăng tốc là:1,2x(km/h)}$

  $\text{T xe 2 đi cả quãng đường AB là: 10/x (h)}$

  $\text{T xe 1 đi 40km đầu là`40/x`}$

  $\text{T xe 1 đi 60 km còn lại là}$ `60/(1,2x)=50/x(h)`

  $\text{T xe 1 đi cả quãng đường AB là}$ `50/x+40/x=90/x(h)`

  $\text{Theo đề ta có pt}:$ `90/x+1/6=100/x`

  `⇔x=60(tmkđ)`

  Vậy ………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )