hai gen a và b đều dài 3060 ăng tơ rông. Gen A có số nucleotit loại X chiếm 35%, gen B có hiệu số giữa nucleotit loại A và nucleotit khác là 10%. Trên

Question

hai gen a và b đều dài 3060 ăng tơ rông. Gen A có số nucleotit loại X chiếm 35%, gen B có hiệu số giữa nucleotit loại A và nucleotit khác là 10%. Trên mạch 1 của mỗi gen có A1=304, G1=95
1.Tính tổng số nu mỗi gen
2.Tính số nu mỗi loại A,T,G,X của mỗi gen
3. Tính số liên kết hidro của môi gen
4. Tính số nu mỗi loại A,T,G,X trên mỗi mạch mỗi gen

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-11-20T00:28:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-20T00:29:58+00:00

    Giải thích các bước giải:

     

    hai-gen-a-va-b-deu-dai-3060-ang-to-rong-gen-a-co-so-nucleotit-loai-chiem-35-gen-b-co-hieu-so-giu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )