Hai góc đối đỉnh là gì? Định nghĩa của số hữu tỉ? Kí hiệu số hửu tỉ? gía trị tuyệt đối của số hữu tỉ là gì?

Question

Hai góc đối đỉnh là gì?
Định nghĩa của số hữu tỉ?
Kí hiệu số hửu tỉ?
gía trị tuyệt đối của số hữu tỉ là gì?

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-08T08:05:03+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T08:06:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{1, Hai góc đối đỉnh là gì? }$

  – Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

  – Là hai hóc mà mỗi cạnh là tia đối cạnh của góc kia.

  $\text{2 + 3, Định nghĩa của số hữu tỉ? }$

  – Số hửu tỉ được viết dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với a,b ∈ Z, b khác 0.

  -Kí hiệu: Q

  $\text{4, gía trị tuyệt đối của số hữu tỉ là gì? }$

  – Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

   

  0
  2021-09-08T08:07:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Hai góc đối đỉnh là:

  + Là 2 góc mà mỗi cạnh của góc là tia đối của 1 cạnh của góc kia

  – Định nghĩa số hữu tỉ:

  + Là các số có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) a/b, trong đó a và b là các số nguyên với ba

  – Kí hiệu số hữu tỉ: Q

  – Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ:

  + Khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.
  Cho mk vote + cám ơn + ctlhn nhé!

  #Chucbanhoctot

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )