Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND .Cho biết tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hàn

Question

Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND .Cho biết tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

in progress 0
Eliza 5 ngày 2021-12-06T17:41:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:42:50+00:00

  Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông mà

  tứ giác BMNC là hình bình hành ⇒ đường cao h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng là cạnh DC.

  Diện tích hình bình hành BMCD là:

  S = a  h = DC  BC = 3 3 = 9 (cm2)

  Đáp số: 9 cm2

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )