Hai khe I sang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1mm,khoảng cách từ khe đến màn là 1m,ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0.4um.vị trí vân s

Question

Hai khe I sang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1mm,khoảng cách từ khe đến màn là 1m,ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0.4um.vị trí vân sáng bậc 4 cách trung tâm một khoảng bao nhiêu

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-04T06:16:46+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:18:03+00:00

  Đáp án:

   1,6mm

  Giải thích các bước giải:

  vị trí vân sáng bậc 4 cách trung tâm một khoảng

  $x = 4i = 4\frac{{D\lambda }}{a} = 4.\frac{{1.0,{{4.10}^{ – 6}}}}{{{{10}^{ – 3}}}} = 1,{6.10^{ – 3}}\left( m \right) = 1,6\left( {mm} \right)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )