hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là ?

Question

hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là ?

in progress 0
aihong 1 năm 2021-09-27T22:35:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:36:34+00:00

  Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là: a. Alaxca và Bắc Canada. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.

  0
  2021-09-27T22:37:27+00:00

  Bán đảo Alaxca và phía Bắc Ca-na-da là nơi dân cư thưa thớt nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )