hai ngăn sách có tổng 84 quyển sách. nếu lấy 4 quyển sách ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì hai số quyển sách của hai ngăn bằng nhau.hỏi thực

Question

hai ngăn sách có tổng 84 quyển sách. nếu lấy 4 quyển sách ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì hai số quyển sách của hai ngăn bằng nhau.hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-07-12T10:53:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:54:18+00:00

  Đáp án: Ngăn 1 : 46 quyển sách

                Ngăn 2 : 38 quyển sách

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu chuyển 4 quyển sách từ ngăn 1 ⇒ ngăn 2 thì cả 2 ngăn có số sách bằng nhau và bằng :

  84 : 2 = 42 ( quyển )

  Số sách của ngăn thứ 1 là :

  42 + 4 = 46 ( quyển )

  Số sách của ngăn thứ 2 là :

  42 – 4 = 38 ( quyển )

  Đáp số : Ngăn 1 : 46 quyển sách

                 Ngăn 2 : 38 quyển sách

  Cho chị hay nhất nha !!!

  Chúc em học tốt !!!

  0
  2021-07-12T10:55:06+00:00

  Đáp án:

  Nếu chuyển 4 quyển sách từ ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì mỗi ngăn có:

  84 : 2 = 42 (quyển)

  Số sách ở ngăn thứ nhất là:

  42 + 4 = 46 (quyển)

  Số sách ở ngăn thứ hai là:

  42 – 4 = 38 (quyển)

  Đáp số: Ngăn 1: 46 quyển 

               Ngăn 2: 38 quyển

   học tốt :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )