+Hai ngày lễ quốc tế trong năm (2 tháng liền nhau) +ngày lễ đều là ngày đầu tiên của tháng +gồm 8 chữ số +gồm ngày và tháng + có 1 số được lặp lại 4 l

Question

+Hai ngày lễ quốc tế trong năm (2 tháng liền nhau)
+ngày lễ đều là ngày đầu tiên của tháng
+gồm 8 chữ số
+gồm ngày và tháng
+ có 1 số được lặp lại 4 lần
ai giúp mình giải pass này với TT vã lắm rùi

in progress 0
Kylie 52 phút 2021-09-15T08:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:57:48+00:00

  Từ dữ kiện : Hai ngày lễ quốc tế trong năm (2 tháng liền nhau) + ngày lễ đều là ngày đầu tiên của tháng ta suy ra được 2 ngày lễ được nhắc tới là Ngày quốc tế lao động (1/5) và quốc tế thiếu nhi (1/6)

  +) Gồm 8 chữ số + gồm ngày và tháng + có 1 số được lặp lại 4 lần

  ⇒ 01050106

  0
  2021-09-15T08:57:56+00:00

  +Hai ngày lễ quốc tế trong năm (2 tháng liền nhau)

  +ngày lễ đều là ngày đầu tiên của tháng

  +gồm 8 chữ số

  +gồm ngày và tháng

  + có 1 số được lặp lại 4 lần

  ⇒ 2 ngày đó là: 01/05 (quốc tế lao động) và 01/06 (quốc tế thiếu nhi)

                   hoặc: 01/12 (ngày thế giới chống AIDS) và 01/01 (ngày đầu tiên của năm mới)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )