hai người cùng cuốc một mảnh vườn sẽ hoàn thành trong 5h50p. nhưng sau 5h làm chung ,người thứ nhất bận việc khác nên không làm nữa ,một mình người th

Question

hai người cùng cuốc một mảnh vườn sẽ hoàn thành trong 5h50p. nhưng sau 5h làm chung ,người thứ nhất bận việc khác nên không làm nữa ,một mình người thứ hai làm tiếp trong 2h nữa mới cuốc xong mảnh vườn .hỏi nếu làm một mình ,thì mỗi người sẽ làm trong bao lâu sẽ xong

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-08-09T10:20:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:22:51+00:00

  `text{5 giờ 50 phút =}` `35/6`

  `text{1 giờ hai người cùng làm thì hoàn thành được là :}“1 : 35/6 = 6/35` `text{( công việc )}`

  `text{5 giờ hai người cùng làm thì hoàn thành được là :}“6/35 × 5 = 6/7` `text{( công việc )}`

  `text{Số phần công việc còn lại là :}` `1 – 6/7 = 1/7` `text{( công việc )}`

  `text{1 giờ người thứ hai hoàn thành được là :}` `1/7 : 2 = 1/14` `text{( công việc )}`

  `text{Người thứ hai hoàn thành trong số giờ là:}` `1 : 1/14 = 14` `text{( giờ )}`

  `text{Người thứ nhất hoàn thành trong số giờ là:}` `1 : (6/35 – 1/14) = 10` `text{( giờ )}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )