Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 100 km. Người thứ nhất đi xe máy từ A về B với vận tốc 40 km/h. Người thứ hai đi xe

Question

Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 100 km. Người thứ nhất đi xe máy từ A về B với vận tốc 40 km/h. Người thứ hai đi xe đạp B ngược về A với vận tốc 10 km/h. Tính thời gian để hai người gặp nhau và xác định chỗ gặp nhau đó

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-08-31T17:38:40+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:40:18+00:00

  Đáp án:

   t = 2h          s1 = 80km        s2 = 20km

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian 2 người gặp nhau là:

  $\begin{array}{l}
  {s_1} + {s_2} = s\\
   \Leftrightarrow {v_1}t + {v_2}t = s\\
   \Leftrightarrow t = \dfrac{s}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{100}}{{40 + 10}} = 2h
  \end{array}$

   Chỗ hai người gặp nhau là:
  $\begin{array}{l}
  {s_1} = {v_1}t = 40.2 = 80km\\
  {s_2} = s – {s_1} = 100 – 80 = 20km
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )