Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố/tui vote 5 sao cho ai nhanh nhất

Question

Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố/tui vote 5 sao cho ai nhanh nhất

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-11-10T21:04:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:05:36+00:00

  Tóm tắt 

  `2` người – `2` giờ – `1` cái hố

  `1` người – `1` giờ – ? cái hố?

          Bài giải :
  Vậy : `1` người trong `2` giờ được :
     `1 : 2 = 0,5` ( cái hố )

  `1` người trong `1` giờ được :

    `0,5 : 2 = 0,25` ( cái hố ) 

  Đáp số : `0,25` cái hố 

   

  0
  2021-11-10T21:05:45+00:00

  Đáp án: 1 cái hố (nhưng nhỏ hơn)

   

  Giải thích các bước giải:              

        

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )