Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố:ai nhanh vote 5 sao

Question

Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố:ai nhanh vote 5 sao

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-11-10T20:54:23+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:55:34+00:00

  @py

  Bài làm :

  Hai người đào 1 cái hố trong 2 giờ

  ⇒ Một người đào trong 1 giờ thì cũng chỉ được 1 cái hố nhưng nó sẽ nhỏ hơn cái hố mà 2 người đào .

   

  0
  2021-11-10T20:55:56+00:00

  Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố

  Trả lời: 1 cái hố nhưng mà nhỏ hơn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )