Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc đi cùng chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48 km. Người thứ 2 đi với vận tốc 5m/s và sau 4 phút thì đuổi kịp ngư

Question

Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc đi cùng chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48 km. Người thứ 2 đi với vận tốc 5m/s và sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ 2. Tính vận tốc của người thứ 2 ?

in progress 0
Eloise 1 tuần 2021-12-02T14:42:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T14:44:20+00:00

  Đáp án: 3 m/s

  Giải thích các bước giải: Quãng đường người thứ nhất đi được là:

  \({S_1} = {v_1}.t = 5.4.60 = 1200\,\,\left( m \right)\)

  Quãng đường người thứ hai đi được là:

  \({S_2} = {v_2}.t = {v_2}.4.60 = 240{v_2}\,\,\left( m \right)\)

  Người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai, ta có:

  \({S_1} – {S_2} = 480 \Rightarrow 1200 – 240{v_2} = 480 \Rightarrow {v_2} = 3\,\,\left( {m/s} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )